Oslavická 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Úvod

V září roku 2012 byla otevřena nová třída na ZŠ Oslavická, která se stala součástí školky Mírová. Tato třída vznikla z důvodu zvýšené poptávky po místech v mateřských školách v době zápisu pro školní rok 2012/2013. Otevření této třídy se podařilo v rekordním čase - v květnu zastupitelé odsouhlasili přestavbu části ZŠ na třídu MŠ a v posledním červnovém týdnu začala firma se stavebními úpravami. 30. 8. 2012 proběhla úspěšně kolaudace a 3. 9. mohla být slavnostně otevřena.

Mateřská škola je tedy školou trojtřídní, s celodenním provozem. Každým rokem je v ní umístěno 84 dětí ve věku 2-7 let. 2 třídy jsou věkově smíšené - sourozenecké, třetí třída MŠ Mírová - Oslavická je hlavně pro předškoláky a děti s OŠD. Dojíždějí k nám i děti z nedalekých vesnic, jako např. Oslavice, Oslavička, Ruda apod.

Jednotlivé třídy jsou prostorné a světlé. Vybavení místností nábytkem je účelné, postupně budujeme podle finančních možností zřizovatele další herní centra aktivit. Místnosti, které děti využívají, dávají svojí velikostí i prostorem široké možnosti k všestranným hrám i činnostem dětí a rozvoji jejich osobnosti.

Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky jsou průběžně podle možností doplňovány a obnovovány. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.

Aby děti i jejich rodiče zvládli vstup do mateřské školy v klidu, v pohodě a bez výrazných problémů, nabízíme adaptační program se vstřícnou a otevřenou komunikací.

 

 "Každý týden trochu cvičíme, tančíme, zpíváme, hrajeme si, tvoříme, pracujeme, povídáme si, posloucháme pohádku  a učíme se něco nového a důležitého pro život"

 

 

Poslední aktuality:

Vánoční prázdniny 23.12. 2017 - 2.1. 2018 Vánoční prázdniny 23.12. 2017 - 2.1. 2018

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.

Děti na startu Děti na startu

Cílem tohoto projektu je nabídnout všem dětem různorodé pohybové aktivity.

Rozesílání aktualit

Automatické rozesílání aktualit z naší školky do Vašeho e-mailu. Zasílání lze kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko v doručených zprávách.

(spam ochrana)