Děti na startu

deti-na-startu

V letošním školním roce 2023/24 jsme opět zapojeni do celorepublikového projektu "Děti na startu". Jedná se o všestranný pohybový rozvoj dětí v oblasti pohybových her, atletiky, gymnastiky a míčových her.

Cílem tohoto projektu je nabídnout všem dětem různorodé pohybové aktivity.

 

Ptáte se, kdo jsou "Děti na startu"?

Jde o všeobecnou pohybovou přípravu dětí předškolního věku, zaměřenou na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.

Jedná se o všechny děti ve věku od 3 do 7 let.

Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované, z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev.

Co se děti naučí?

 • jak ovládat své tělo
 • správně běhat
 • udělat kotrmelec
 • skákat, padat
 • nebát se míče
 • základu pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času

Proč všeobecná sportovní příprava?

 • protože tato všeobecná příprava zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základní pohybové dovednosti chybí
 • předčasná specializace způsobuje, že i sportující děti mají problém správně zvládat základní cviky
 • protože předčasná specializace je jednostranné zaměření, což omezuje možnost přechodu mezi sporty
 • protože předčasná sportovní specializace je předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres
 • protože orientace na výkon rozděluje děti na "lepší a horší", čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu

Desatero kurzu "Děti na startu"

 • nikoho neporovnáváme
 • při cvičení, u her nikdo nevypadává - každý se vrací do hry
 • určeno pro všechny děti
 • spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví
 • vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu - normální je sportovat a hýbat se
 • chceme zabránit předčasné specializaci dětí - rozvíjíme všestrannost
 • správná životospráva - jednoduchou formou komunikace učíme děti správnému stravování
 • učíme správnému držení těla, drobným pohybovým návykům
 • komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a nářadí

Jak děti hodnotíme?

Aby nedocházelo ke snižování sebevědomí dětí a frustraci z neúspěchu a prohry, jsou v hodinách, vedle důrazu na pozitivní motivaci dítěte ze strany trenérů, záměrně potlačovány prvky vzájemného soutěžení a soupeření.

Tomu odpovídá i hodnocení a testování dětí, které umožňují v průběhu kurzu sledovat vliv tréninku na rozvoj schopností dítěte a následně mohou na základě odhalených pohybových předpokladů dítěte pomoci při výběru vhodné sportovní specializace.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru