1. Úvodní stránka
  2. Režim dne

Režim dne

Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:30 hod.

Režim dne je stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku u jednotlivých dětí.

  • 6:00 - 8:00 nástup dětí do MŠ;
  • 8:00 - 8:30 hry a činnosti dle výběru dětí - volné i řízené, pohybové hry, ranní zdravotní a relaxační cvičení, smyslové hry;
  • 8:30 - 9:00 hygiena, dopolední svačina;
  • 9:00 - 9:30 činnosti vycházející ze ŠVP PV, TVP PV a aktuálních potřeb dětí, didaktické činnosti, logopedické chvilky, individuální nebo skupinová hra, tvořivé činnosti, speciální péče;
  • 9:30 - 11:30 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku;
  • 11:30 - 12:15 hygiena, oběd;
  • 12:15 - 13:45 hygiena, odpočinek na lůžku dle individuálních potřeb dětí (náhradní klidové aktivity - předškoláci);
  • 13:45 - 16:30 hygiena, odpolední svačina, volné hry a zájmové činnosti dětí, individuální péče, odchod dětí z MŠ.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru