VEVERKY - školní rok 2023 - 2024

Ve třídě Veverek jsou děti ve věku od 3 do 6 let.

Počet dětí:

 •    9 dívek
 • 18 chlapců

Věkové složení třídy:

 • 12 dětí 5 - 6 let
 •   5 dětí 4 - 5 let
 • 10  dětí 3 - 4 let

Ve třídě pracují:

 • učitelka Bc. Jana Kovářová
 • učitelka Bc. Marie Pacalová
 • školnice Jana Tučková

Třídní pravidla:

 • Srdíčkové pravidlo - máme se rádi a jsme spolu všichni kamarádi, chováme se k sobě vždy hezky.
 • Pusinkové pravidlo - naše pusinky jsou na hezká slovíčka, umíme pozdravit, poprosit i poděkovat.
 • Košťátkové pravidlo - uklízíme si vždy po sobě, udržujeme pořádek ve svých věcech, ve třídě i v šatně.
 • Želvičkové pravidlo - po školce a po třídě se pohybujeme pomalu. Běháme, skáčeme a dovádíme na hřišti.
 • Kapičkové pravidlo - v umývárně šetříme vodou, pouštíme jen tolik vody, kolik potřebujeme.
 • Zvonečkové pravidlo - když paní učitelka zazvoní na zvoneček, ztišíme se, nekřičíme na sebe.
 • Kytičkové pravidlo - o přírodu pečujeme, neničíme ji, ke zvířátkům se chováme hezky.
"ROZKVÉTÁME aneb cesta od JÁ k MY"

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru